Om oss

Vi overtok gården på odel i 2007, flyttet hit i 2008, restaurerte hovedbygningen og flyttet inn der i 2009. Etter å ha bodd i Akershus og Oslo siden tidlig på 1990-tallet flyttet vi nå tilbake til gården i Gausdal med ønske om å bo i en levende bygd samt og holde gård og innmark i hevd.


Vi ønsket å benytte noen av mulighetene man har ved å bo på gård med å ha noen dyr. Alpakka passer fint til hverdagen vår. Alpakkadrift er et fellesprosjekt for hele familien, både store og små bidrar i stell og oppdrett av dyrene. I tillegg skaper dyrene et hyggelig miljø og beiter kulturlandskapet på en utmerket måte.

Alpakkadrift er relativt nytt i Norge. De første dyrene kom hit i 2005. Siden midten på 1980-tallet har Alpakkaer blitt eksportert fra Sør-Amerika (Andesfjellene) til USA, Australia, New Zealand, Storbritannia og etter hvert mange andre land.


De fleste driver målrettet avl og får frem gode dyr som produserer kvalitetsfiber. Mange kombinerer livdyr- og fiberproduksjon med annet husdyrhold, gårdsbutikk, nettbutikk, kurs og arrangementer.Alpakkafiber er sannsynligvis den beste "ulla" som er å få kjøpt. Sammen med mohair, angora og kasjmir utgjør den bare en liten del av ullmarkedet på verdensbasis. I et kaldt land som Norge mener vi at isolerende naturlige fibre med svært gode egenskaper har en fremtid.